Kontakt

Napisz do nas

Polityka prywatności

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności Witryny ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Witryny jest Michał Jendraszczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EMI Centrum Językowe Emilia Drozdek z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jasnej 15 l. 16 i 19; 70-777, NIP 9552327614, REGON 367621812, telefon 790 577 141 – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Właścicielem.
 3. Wszelkie wyrażenia rozpoczynające się dużą literą ( tj. Witryny, Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie.

§ 2

Cel i zakres zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji płatności w Witrynie.
 2. Dane osobowe Użytkowników podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Witryny.
 3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:
  1. DotPay.
  2. PayPal
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego. W wypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika.
 5. Udostępnienie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych skutkuje uniemożliwieniem zawarcia tej umowy.

§3

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika są gromadzone i należycie chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator stosuje środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, przede wszystkim chroniąc je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem niezgodnym z prawnie dozwolonym w wyniku realizacji umów zawartych za pośrednictwem Witryny, oraz zabezpieczając je przed naruszeniem, zgubieniem czy zniszczeniem.
 3. W celu należytego zabezpieczenia danych osobowych Administrator korzysta w poniższych środków technicznych:
  1. certyfikat SSL
  2. połączenia HTTP zabezpieczone tokenami

§4

Pliki cookies

 1. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych osoby odwiedzającej stronę Witrynę. “Cookies sesyjne” są plikami przechowywanymi na urządzeniu do czasu zakończenia sesji. “Cookies stałe” pozostają w pamięci urządzenia i umożliwiają rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w Witrynie. Jeśli używana przeglądarka daje tę możliwość, pliki te można w dowolnej chwili usunąć.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. identyfikacji użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia
  2. zachowania personalizacji strony oraz dopasowania strony do potrzeb Użytkownika.
 3. Administrator przetwarza dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Witryny (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Witryną. Dane te są anonimowe, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Witryny.

§5

Prawo do wglądu, kontroli, zmiany oraz usunięcia danych osobowych

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania dotyczących jej danych, przechowywanych przez Administratora, w tym prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 3. W celu realizacji uprawnień do wglądu, kontroli oraz zmiany danych osobowych można skontaktować się z Administratorem na adres pocztowy bądź elektroniczny (podane w § 1 pkt 2.)